คลินิกบรรทัดทองเวชกรรม โดย ผศ.นพ.สุมนัส บุณยะรัตเวช LINE @skinbt789

คลินิกดูแลรักษาด้านผิวพรรณ ใน เขตปทุมวัน
789 ถนน บรรทัดทอง แขวง วังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
รูปภาพส่วนหัวของเว็บไซต์

อัปเดต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. สุมนัส บุณยะรัตเวช กรรมการอำนวยการสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย, อาจารย์ประจำภาควิชาตจวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.
มหิดล และแพทย์ประจำคลินิกบรรทัดทองเวชกรรม มาเป็นวิทยากรในการบรรยาย และการทำการฝึกอบรมทักษะ (workshop) งานประชุมแพทย์ผิวหนังนานาชาติ 24th RCD (Regional C...

อ่านเพิ่มเติม

ข้อความรับรอง

2 ปีที่แล้ว
- Sumamas B
ปีที่แล้ว
- wancharerm w

ติดต่อเรา

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่

ดูเส้นทาง
789 ถนน บรรทัดทอง
แขวง วังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ไทย
รับใบเสนอราคา
ส่งข้อความแล้ว เราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด